Nya Malmö Latin

Gymnasieskola i Malmö

Nya Malmö Latin är Malmö stads stora satsning på en gymnasieskola med brett utbud och stark estetisk profil. Den startades i augusti 2013.

Estetiska programmet, samhällsvetenskapsprogrammet , humanistiska programmet och naturvetenskapsprogrammet med sina elever en levande skola där konstarterna, media och vetenskaperna möts.

Skolan har bytt webbadress till följande:
http://malmo.se/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Gymnasieskolor-i-Malmo/Kommunala-gymnasieskolor/Malmo-latinskola.html

Mer info finns även på Wikipedia om Malmö Latin.

Denna webbplats är inte officiell.


Läxhjälp

I dagens samhälle så ställs det allt större krav på alla barn, speciellt på gymnasiet. Är det så att man har svårt för ett ämne är det lätt att halka efter om man inte får den hjälp man behöver. Hos Smartstudies.se kan barn i gymnasiet få den hjälp de behöver, med det ämne eller de ämnena de behöver. SmartStudies har verksamt här i Malmö är främst experter inom matematik, studieteknik och motivation, men de har pedagoger i stort sett alla ämnen som ges i skolorna. Ni vet väl om ni har rätt till RUT-avdrag när ni använder er av läxhjälp? Om du har problem med till exempel spanskan i skolan kan du besöka Langbird.se som har flera olika språkkurser helt online.