Nya Malmö Latin

Gymnasieskola i Malmö

Nya Malmö Latin är Malmö stads stora satsning på en gymnasieskola med brett utbud och stark estetisk profil. Den startades i augusti 2013.

Estetiska programmet, samhällsvetenskapsprogrammet , humanistiska programmet och naturvetenskapsprogrammet med sina elever en levande skola där konstarterna, media och vetenskaperna möts.

Skolan har bytt webbadress till följande:
http://malmo.se/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Gymnasieskolor-i-Malmo/Kommunala-gymnasieskolor/Malmo-latinskola.html

Mer info finns även på Wikipedia om Malmö Latin.

Denna webbplats är inte officiell.