Nya Malmö Latin

Nya Malmö Latin är Malmö stads stora satsning på en gymnasieskola med brett utbud och stark estetisk profil. Den startades i augusti 2013.

Estetiska programmet, samhällsvetenskapsprogrammet , humanistiska programmet och naturvetenskapsprogrammet med sina elever en levande skola där konstarterna, media och vetenskaperna möts.

Skolan har bytt webbadress till följande:
http://malmo.se/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Gymnasieskolor-i-Malmo/Kommunala-gymnasieskolor/Malmo-latinskola.html

Mer info finns även på Wikipedia om Malmö Latin.

Denna webbplats är inte officiell.


Klasskassa

Det effektivaste sättet att tjäna pengar till klassen eller laget är att sälja produkter som är efterfrågade. Det gör försäljningen både enkel och rolig att genomföra. 

HLR

Hjärt-lungräddning, som brukar förkortas HLR, är en första hjälpen-behandling som ges för att få igång hjärtverksamheten och andningen hos någon som har fått hjärtstopp. Ju tidigare bröstkompressioner och inblåsningar startas, desto större blir chansen att överleva ett hjärtstopp. Hjärtgruppen har HLR utbildning för dig eller ditt företag. 

Hitta kontor via kontor i Malmö